Działki do odstąpienia (sprzedaży od działkowców)

Działkowcy naszego ogrodu mogą zgłaszać działki w przypadku chęci zbycia.

Wolnych działek od zarządu BRAK.