Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji – Jarosław Behla

Z-ca Przewodniczącej – Anna Karbowska

Sekretarz – Teresa Burdalska