formularza-pisma-dot-aktu-planowania-przestrzennego(1)

WŁĄCZENIE WODY NA OGRODZIE!!!

UWAGA WAŻNE !!!

W dniu 10 kwietnia została uruchomiona sieć wodociągowa na ogrodzie tam, gdzie wody nie ma wynika to z awarii po stronie działkowca. Użytkowników takich działek prosimy o zgłoszenie się do Zarządu ROD. 

Wzywa się wszystkich użytkowników wody do zabezpieczenia – zamknięcia kranów i zaworów na działkach do dnia 10 kwietnia 2017 po tym terminie będzie puszczona woda na wszystkie działki. Użytkownicy, którzy nie chcą wody na działce, proszeni są do pisemnego zgłoszenia w biurze zarządu ROD.

kran

formularza-pisma-dot-aktu-planowania-przestrzennego(1)

Opłaty w 2017 roku za działki.

Opłaty uchwalone większością głosów na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 11 marca 2017. Wyjątkowo dla Państwa uruchomiliśmy kasę 20 kwietnia oraz 18 maja 2017 (czwartki) w godz. 16:30-19:00, aby muc dokonać opłat za działkę. Bieżące opłaty za wodę i prąd zostaną dostarczone do Państwa po odczycie, który odbędzie się na koniec kwietnia 2017.

OPŁATY NA 2017