śmieci-segregacja

ŚMIECI

Zarząd WZYWA wszystkich działkowców naszego ogrodu do przestrzegania ładu i porządku na terenie swojej działki a przede wszystkim na zewnątrz koło ŚMIETNIKÓW.

     

Przypominamy, iż pojemniki na śmieci służą nam tylko do śmieci tzw. komunalnych, a nie na ODPADY ZIELONE (ORGANICZNE) ORAZ BUDOWLANE.


W związku, iż teren jest monitorowany, działkowcy nieprzestrzegający zasad gospodarowania śmieciami będą KARANE FINANSOWO!.

Wywóz jednorazowy kontenera to kwota 700zł, którą zostanie obciążony działkowiec na podstawie nagrania wizyjnego.

  


 Kontener na odpady ZIELONE (ORGANICZNE ) Z DZIAŁKI jest podstawiany raz w miesiącu terminy są podane na tablicach informacyjnych.