formularza-pisma-dot-aktu-planowania-przestrzennego(1)

W związku z sygnałami, że nie są przestrzegane obostrzenia/ ograniczenia dot. ☣️ Izolacji społecznej na terenie naszego ogrodu, zarząd ROD informuje o kontrolach terenu naszego ogrodu poprzez służby miejskie – POLICJE. ?
Ograniczenie to jest spójne z zakazami ⛔️ wprowadzonymi w § 14 rozporządzenia Rady Ministrów, który do odwołania zakazuje ⛔️ „imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje się we wspólnym pożyciu”.
Do odwołania, przedłuża ograniczenia ? w zakresie pobytu w ROD do grona działkowców i ich najbliższych?‍?‍?‍?. W ślad za rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do grona osób najbliższych zalicza się:
1️) małżonka działkowca, wstępnych działkowca (dziadków, pradziadków itd), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), rodzeństwo, osoby przysposobione (adoptowane) i małżonków tych osób,
2️) powinowatych działkowca w tej samej linii lub stopniu, tj. osoby, które dla małżonka działkowca są osobami najbliższymi – grono osób najbliższych ustalane dla małżonka tak jak w pkt a) wobec działkowca.
3️) konkubentów działkowca i ich osoby najbliższe – grono osób najbliższych konkubenta ustalane analogicznie, jak dla małżonka działkowca w pkt b).
Wyrażając nadzieję, że wprowadzone rozwiązania spotkają się ze zrozumieniem i akceptacją, Krajowy Zarząd PZD apeluje do wszystkich osób przebywających na terenie ROD o odpowiedzialne podejście do przestrzegania obostrzeń, które służą dobru nas wszystkich. ⚠️Przypominamy również, że korzystając z maseczek i rękawiczek ochronnych podczas pobytu na terenach wspólnych- alejkach ROD, zmniejszamy ryzyko zarażeń.