22164052_1632663703444309_769426274_o

Okręgowe Dni Działkowca w Kwidzynie -Wyróżnienie dla naszych działkowców.

12 sierpnia 2017 r. w Kwidzynie odbyły się Okręgowe Dni Działkowca. Dni Działkowca były nie tylko okazją do poznania kwidzyńskich ogrodów działkowych i ich historii, czy też do wspólnej zabawy, ale także okazją do podsumowania ostatniego roku na ogrodach, wyróżnienia najlepszych w okręgowych konkursach oraz do docenienia działaczy i naszych przyjaciół. Ogrody z powiatu kwidzyńskiego wystawiły swoje stoiska, swoje stanowiska wystawili także pszczelarze, koło gospodyń ogrodu ROD im. Sikorskiego. Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne. O tym, że ogrody nie są tworem samym dla siebie wspominał w swoim wystąpieniu Prezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku pan Czesław Smoczyński: „Dzisiaj dbamy o to, aby rozwijać współpracę z samorządami, bo bez nich nie zrobimy nic. Chcemy aby nasze ogrody służyły nie tylko działkowcom, ale i społeczności lokalnej. W tym zakresie popierają nas samorządowcy i mają do nas pozytywny stosunek. (…) Tak w mieście Kwidzyn jak i w powiecie kwidzyńskim samorządy są wyjątkowo życzliwe dla nas.” Wartym podkreślenia jest fakt, że Okręgowe Dni Działkowca obyły się w Kwidzynie także ze względu na to, że ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie zdobył I Miejsce oraz tytuł: „Rodzinnego Ogrodu Działkowego roku 2017”. Ten jak i inne ogrody w Kwidzynie są bardzo aktywnymi cząstkami lokalnej społeczności. Wyróżniono odznaką „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” pana Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyna oraz pana Piotra Halagiera – Zastępca Burmistrza Miasta Kwidzyna. Przedstawiciel Krajowej Rady PZD pan Piotr Gadzikowski w imieniu prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia pomyślności i sukcesów w dalszej pracy i działalności społecznej dla dobra ogrodów i Polskiego Związku Działkowców. Nasz ogród reprezentowali Łukasz Prażnowski- Prezes ROD oraz Teresa Łaskiewicz – Członek Ogrodowej Komisji Rewizyjnej w raz z mężem i Małżenia Boguszewicz – Działkowiec ROD. Działka Państwa Teresy i Edwarda Łaskiewicz została wyróżniona w Wojewódzkim konkursie.

Materiał filmowy z uroczystości  nasi działkowcy są w 53:30 minucie filmu.

IMG_6546 22199152_1632663693444310_2094380887_o 22164052_1632663703444309_769426274_o 22171642_1632663770110969_118379196_o 20205979_1632663776777635_809514110_o