formularza-pisma-dot-aktu-planowania-przestrzennego(1)

AKTYWNY SENIOR

W Domu Działkowca na Gdańskich Stogach rozpoczęła się realizację projektu “AKTYWNI Z WIEKIEM”, który jest kontynuacją cyklu bezpłatnych zajęć i warsztatów dla Seniorów. Projekt jest realizowany przez REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU w GDAŃSKU przeznaczony dla „Aktywnych Seniorów”. W programie przewidziane są warsztaty artystyczne, wykłady, szkolenia, a przede wszystkim przyjazna atmosfera. Jest to okazja, aby w tych trudnych czasach w pełnym reżymie sanitarnym nawiązać i rozwinąć znajomości, zasięgnąć porad specjalistów oraz wzmocnić ciało i umysł. W zeszłym tygodniu odbyły się warsztaty z rękodzieła gdzie Panie wykonywały ozdoby świąteczne – ozdobne świece. W warsztatach uczestniczą mieszkańcy Dzielnicy Stogi oraz działkowcy. W związku z zainteresowaniem Zarząd ROD będzie chciał we współpracy z lokalnymi Stowarzyszeniami oraz wolontariuszami kontynuować zajęcia po ich zakończeniu.

 

formularza-pisma-dot-aktu-planowania-przestrzennego(1)

Pomoc w organizacji akcji „Szlachetna Paczka” w ROD im. Marii Konopnickiej w Gdańsku Stogach.

ROD im. Marii Konopnickiej w Gdańsku Stogach w tym roku wziął udział w pomocy organizacji akcji „Szlachetna Paczka”, który był skierowany dla mieszkańców naszej dzielnicy Gdańsk – Stogi.

Zarząd ROD udostępnił pomieszczenie sali na tymczasowy magazyn do celu przyjęcia od darczyńców paczek świątecznych. Elfy-wolontariusze miały bardzo dużo pracy, aby przyjąć i zawieźć paczki do rodzin zgłoszonych do akcji. Bardzo się cieszę, że możemy brać udział w tego typu akcjach charytatywnych oraz integrować i pomagać Rodzinom Działkowców i Mieszkańcom naszej dzielnicy. Nie zamierzamy na tym zaprzestać, będziemy starali się dalej działać dla wspólnego dobra.

Łukasz Prażnowski
Prezes Zarządu ROD im. Marii Konopnickiej w Gdańsku

formularza-pisma-dot-aktu-planowania-przestrzennego(1)

Konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu przy ROD im. Marii Konopnickiej w Gdańsku

W dniu 23.10.2021 w Domu Działkowca ROD im. Marii Konopnickiej w Gdańsku przy u. Ugory 11 odbyły się konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu sąsiedniego przy bud. „Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja – Fundacji Hospicyjnej Pomorze Dzieciom”.

Spotkanie warsztatowe miało na celu przedyskutowanie oraz analizę możliwych sposobów zagospodarowania terenu, w oparciu o zebrane informacje w badaniu ankietowym oraz wspólne wypracowanie wytycznych do koncepcji zagospodarowania terenu. Za przeprowadzenie warsztatów odpowiedzialni byli eksperci spółki Gdańskie Wody, a uczestnikami byli m.in. mieszkańcy najbliższej okolicy (mieszkańcy budynków ul. Ugory 8 i 9 w Gdańsku) i dzielnicy Stogi, działkowcy, przedstawiciele Rady Dzielnicy Stogi, Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja oraz Gdańskich Nieruchomości. Tematem przewodnim tego etapu konsultacji społecznych było wypracowanie głównych kierunków zmian oraz nakreślenie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu przez uczestników spotkania, a następnie wspólna dyskusja i podsumowanie finalnych koncepcji.