Zarząd Ogrodu

Prezes Zarządu – Łukasz Prażnowski

V-ce Prezes – Marzena Niedzielska

Skarbnik – Alicja Żylińska

Sekretarz – Barbara Nieznalska

Członek Zarządu – Teresa Łaskiewicz