Zarząd Ogrodu

  Prezes Zarządu – Łukasz Prażnowski

  V-ce Prezes – Marzena Niedzielska

  Skarbnik – Alicja Żylińska

  Sekretarz – Barbara Nieznalska

   Członek Zarządu – Teresa Łaskiewicz