śmieci-segregacja

POMIAR GEODEZYJNY DZIAŁEK

UWAGA INFORMACJA

geodetaZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA Z DNIA 11-03-2017 OD 9 MAJA DO 13 MAJA 2017 w godz. 1000 -1800 PRACOWNICY FIRMY „UNIMAP” BĘDĄ DOKONYWALI POMIARU GEODEZYJNEGO NASZEGO OGRODU I WSZYSTKICH DZIAŁEK.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ O UDOSTĘPNIENIE WEJŚCIA NA KAŻDĄ DZIAŁKĘ CELEM DOKONANIA POMIARU!!! W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI, PRACOWNICY WEJDĄ I DOKONAJĄ POMIARU BEZ UŻYTKOWNIKA.