śmieci-segregacja

ZARZĄD INFORMUJE:

UTYLIZACJA GAŁĘZI Prosimy o dostarczenie tylko gałęzi na teren ogólny koło DOMU DZIAŁKOWCA do dnia 6 MAJA i jednocześnie WZYWAMY OSTATECZNIE WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO USUNIĘCIA GAŁĘZI, KTÓRE PRZECHODZĄ/ PRZERASTAJĄ PRZEZ OGRODZENIA NA ALEJKI LUB NA DZIAŁKĘ SĄSIADA DO DNIA 30-04-2020 ! PO TYM TERMINIE BĘDĄ WYCIĄGNIĘTE KONSEKWENCJĘ DO DZIERŻAWCÓW, KTÓRZY NIE WYKONALI WEZWANIA.


MYCIE DŁONI – Zarząd dla naszych działkowców przygotował miejsce do mycia rąk na dziedzińcu Domu Działkowca, znajduje się tam kran i mydło antybakteryjne.