formularza-pisma-dot-aktu-planowania-przestrzennego(1)

Odszedł ś.p. CZESŁAW SMOCZYŃSKI

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 lutego 2023 r.

odszedł  Ś.P. Czesław SMOCZYŃSKI,

były Prezes Okręgu Pomorskiego PZD, członek Krajowej Rady PZD w latach 1997-2019, członek Prezydium i Krajowego Zarządu PZD w latach 2015-2019, wieloletni Prezes Zarządu ROD im. Sucharskiego w Wejherowie.

 Odszedł człowiek niezwykle oddany i zasłużony dla ruchu ogrodnictwa działkowego, który kilkadziesiąt lat poświęcił na pracę społeczną dla dobra działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Związku.

Będzie Go nam brakowało w naszej  codziennej  pracy, w realizacji  idei ruchu  ogrodnictwa działkowego.

Pamięć o nim przetrwa w ogrodach działkowych ziemi pomorskiej i w kraju.

Cześć Jego pamięci!