Przechwytywanie sala

UTYLIZACJA GAŁĘZI

Gałęzie można dostarczyć w dniach 2 do 18 kwietnia 2021 na teren ogólny koło wiaty śmietnikowej

WZYWAMY OSTATECZNIE WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO USUNIĘCIA GAŁĘZI, KTÓRE PRZECHODZĄ/ PRZERASTAJĄ PRZEZ OGRODZENIA NA ALEJKI LUB NA DZIAŁKĘ SĄSIADA

DO DNIA 15-04-2021 !

PO TYM TERMINIE GAŁĘZIE ZOSTANĄ USUNIĘTE PRZEZ ZARZĄD I PRZERZUCONE NA DZIAŁKĘ UŻYTKOWNIKA.

Przechwytywanie sala

URUCHOMIENIE WODY NA OGRODZIE

Zarząd informuje, iż od dnia 6 kwietnia 2021 będzie stopniowo OTWIERANY dopływ wody do działek.

W związku z powyższym wzywa się działkowców

o pilne zamknięcie wszystkich zaworów i kranów na swoich działkach w celu uruchomienia sieci.

Kontakt telefoniczny z Gospodarzem ROD od 6.04.2021 w celu ustalenia terminu

włączenia wody tylko w dniach:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK

w godz. od 1200 do 1500 tel: 503-615-750