GODZ URZEDOW zima 2020 2021-1

W związku z sygnałami, że nie są przestrzegane obostrzenia/ ograniczenia dot. ☣️ Izolacji społecznej na terenie naszego ogrodu, zarząd ROD informuje o kontrolach terenu naszego ogrodu poprzez służby miejskie – POLICJE. 🚓
Ograniczenie to jest spójne z zakazami ⛔️ wprowadzonymi w § 14 rozporządzenia Rady Ministrów, który do odwołania zakazuje ⛔️ „imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje się we wspólnym pożyciu”.
Do odwołania, przedłuża ograniczenia 🔒 w zakresie pobytu w ROD do grona działkowców i ich najbliższych👨‍👩‍👧‍👦. W ślad za rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do grona osób najbliższych zalicza się:
1️) małżonka działkowca, wstępnych działkowca (dziadków, pradziadków itd), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), rodzeństwo, osoby przysposobione (adoptowane) i małżonków tych osób,
2️) powinowatych działkowca w tej samej linii lub stopniu, tj. osoby, które dla małżonka działkowca są osobami najbliższymi – grono osób najbliższych ustalane dla małżonka tak jak w pkt a) wobec działkowca.
3️) konkubentów działkowca i ich osoby najbliższe – grono osób najbliższych konkubenta ustalane analogicznie, jak dla małżonka działkowca w pkt b).
Wyrażając nadzieję, że wprowadzone rozwiązania spotkają się ze zrozumieniem i akceptacją, Krajowy Zarząd PZD apeluje do wszystkich osób przebywających na terenie ROD o odpowiedzialne podejście do przestrzegania obostrzeń, które służą dobru nas wszystkich. ⚠️Przypominamy również, że korzystając z maseczek i rękawiczek ochronnych podczas pobytu na terenach wspólnych- alejkach ROD, zmniejszamy ryzyko zarażeń.
GODZ URZEDOW zima 2020 2021-1

ZARZĄD INFORMUJE:

UTYLIZACJA GAŁĘZI Prosimy o dostarczenie tylko gałęzi na teren ogólny koło DOMU DZIAŁKOWCA do dnia 6 MAJA i jednocześnie WZYWAMY OSTATECZNIE WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO USUNIĘCIA GAŁĘZI, KTÓRE PRZECHODZĄ/ PRZERASTAJĄ PRZEZ OGRODZENIA NA ALEJKI LUB NA DZIAŁKĘ SĄSIADA DO DNIA 30-04-2020 ! PO TYM TERMINIE BĘDĄ WYCIĄGNIĘTE KONSEKWENCJĘ DO DZIERŻAWCÓW, KTÓRZY NIE WYKONALI WEZWANIA.


MYCIE DŁONI – Zarząd dla naszych działkowców przygotował miejsce do mycia rąk na dziedzińcu Domu Działkowca, znajduje się tam kran i mydło antybakteryjne.


GODZ URZEDOW zima 2020 2021-1

Utylizacja gałęzi

W związku z ZAKAZEM PALENIA OGNISK prosimy o dostarczenie gałęzi do dnia 26 kwietnia (PIĄTEK) na teren ogólny (DAWNA DZIAŁKA) koło DOMU DZIAŁKOWCA – NIE KOŁO KONTENERA NA ŚMIECI –

WZYWAMY OSTATECZNIE WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO USUNIĘCIA GAŁĘZI, KTÓRE PRZECHODZĄ PRZEZ OGRODZENIA NA TEREN OGÓLNY LUB NA DZIAŁKĘ SĄSIADA DO DNIA 23-04-2019.