OPŁATY NA 2024

Opłaty na 2024rok uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 24-02-2024r.