formularza-pisma-dot-aktu-planowania-przestrzennego(1)

Utylizacja gałęzi

W związku z ZAKAZEM PALENIA OGNISK prosimy o dostarczenie gałęzi do dnia 26 kwietnia (PIĄTEK) na teren ogólny (DAWNA DZIAŁKA) koło DOMU DZIAŁKOWCA – NIE KOŁO KONTENERA NA ŚMIECI –

WZYWAMY OSTATECZNIE WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO USUNIĘCIA GAŁĘZI, KTÓRE PRZECHODZĄ PRZEZ OGRODZENIA NA TEREN OGÓLNY LUB NA DZIAŁKĘ SĄSIADA DO DNIA 23-04-2019.