Naprawy i zabezpieczenia na ROD.

W ostatnich dniach na zlecenie Zarządu ROD  dokonano:

  • zabezpieczenia przeciw dzikom-montaż dodatkowego ogrodzenia od Pasa techniczno ochronnego Grupy LOTOS na odcinku 200mb
  • demontaż i montaż nowego ogrodzenia panelowego między bramami 8-9 (przy ul. Kaczeńce)
  • oczyszczenie i wyrównanie rowu melioracyjnego koło bramy nr. 8
  • wyrównanie ciągów pieszych zniszczonych przez dziki

 

  •